Rječnik pitomačkog govora

Rječnik pitomačkog govora

Digitalizirana jezična baština Pitomače
Fond riječi: 1968

Nadamo se da ćete uživati istražujući, dobro se nasmijati, prisjetiti nekih davnih dana, dragih ljudi i događaja, poslati nam pokoju natuknicu i biti ponosni na svoje naslijeđe – svoj pitomački govor.

WEB RAZVOJ

Frazemi

Prepoznatljivost i pripadnost nekom kraju osobito se zamjećuje u korištenju frazema.

 • to bu dok se vuku rit zaraste – to neće biti nikada
 • klopanče ko puta v lojtru – govori gluposti
 • ima jezika ko krava repa – brbljava osoba koja drsko odgovara i na sve ima odgovor
 • pljuni pa sedni, ako ti je visoko razgazi – „ljubazni“ savjet nekomu tko traži mjesto za sjedenje kad je već sve popunjeno
 • ostati posran – osramotiti se
 • otprte glave dok zine – onaj koji misli da je jako pametan
 • pametna glava, šteta da samo na dve glave hodi – isto značenje kao i prethodno
 • pameten ko Rešetarovo tele – ironično nekome reći da je pametan (navodno je to tele išlo spavati u krušnu peć)
 • to mu paše ko prasici sedlo – kad se netko neprilično oblači ili kinđuri
 • ko se v posje meša i svinje ga poju – stradati kad se družiš s pogrešnim ljudima
 • dosaden ko srab – biti jako dosadan
 • mota se ko posran golub – biti dosadan, ne znati se prihvatiti posla
 • žuri se, kaj smole skapaš – požurivati nekoga
 • vleči se ko plodo – biti spor, zaostajati za drugima
 • duge lasi, kratka pamet – duga kosa, kratka pamet
 • imati duvu – smrdjeti
 • motati se ko pezdec po turu – ne znati se prihvatiti posla
 • petati se ko rubača v rit, petati nosa v rit – miješati se u tuđe poslove, tamo gdje ne treba
 • dok me buš ti ranil, bum na tenko sral – zajedljiva napomena oko uzdržavanja (npr. oca od sina)
 • nevolja te popala, boga ne videl i majku božu, vrag ti v peklu kosti rastepal – psovke u svađi
 • kurtu meknuti – izbjeći odgovornost
 • vrag Jula, vrag Manda – svejedno
 • moreš mi na rit vuzla svezati – kad ti nitko ništa ne može
 • v rit nos – šaljiv izraz kad netko kihne
 • z koca vujti – biti nestrpljiv
 • imati pik na nekoga – maltretirati nekoga
 • v žepu figu pokazati – prijetiti nekome dok ga nema
 • pod vrbom venčani – živjeti nevjenčano u braku
 • kaj god poje, se mu v riti zgori – kad netko puno jede, a ne udeblja se
 • ko da je se petke postil – osoba kojoj sve ide od ruke
 • vuk kozi kum – nejasna povezanost između osoba, navodno srodstvo
 • lep ko čurka znaopak – ružan
 • boga obeliti – opsovati boga
 • do cukta – do zadnjega, do kraja
 • lupiti i ostati živ – govoriti gluposti
 • iti v selo – ići u goste
 • prtiti snega – nogama raditi put u snijegu
 • ogluške kupiti – neodazivati se na poziv
 • gurav ko Salokin konj – stari pitomački Rom Saloki imao je vrlo mršavog konja pa se ova uzrečica upotrebljavala kao usporedba kada se htjelo opisati nekoga tko je vrlo mršav
 • vazdra-mazdra – raditi nešto bez veze
 • na krkače – nositi nekoga na leđima
 • na reštu ostati – ostati u školi na dopunskom satu
 • čurkena mera – šala koja se na kolinjima izvodila na pomalo naivnim dečkima (šegrtima). Poslalo bi ih se k mesaru da donesu “čurkenu meru” kako bi se moglo nadjevati krvavice. Mesar je zatim napunio vreću ciglama i kamenjem koju je šegrt, na veselje prisutnih, morao donijeti.
 • do cukta – do kraja, do zadnjega
 • korena prepeljati – način liječenja krave prilikom kojeg bi joj “živinari” probušili maramu ispod vrata i provukli špagu ili liko kroz ranu kako bi se cijedila sukrvica. Uspjeh te terapije nije uvijek bio uvjerljiv
 • debeli auto – izraz za veći automobil, limuzinu, džip