Rječnik pitomačkog govora

Rječnik pitomačkog govora

Digitalizirana jezična baština Pitomače
Fond riječi: 1968

Nadamo se da ćete uživati istražujući, dobro se nasmijati, prisjetiti nekih davnih dana, dragih ljudi i događaja, poslati nam pokoju natuknicu i biti ponosni na svoje naslijeđe – svoj pitomački govor.

WEB RAZVOJ

Impressum

Tiskano izdanje

Voditeljica projekta:
Zdenka Kos, prof.

Ostvarili:
Vlatka Šelimber
Jelena Dolenec
Bernard Kovač

Suradnice:
Jelena Bedeković
Nela Bajsar

Tisak:
AD ARMA d. o. o. Pitomača
Lipanj 2006.

On-line izdanje:
Vlatka Šelimber
Marinko Barčan
Darko Ivanec

Kontaktirajte nas:
info@pitomacki.com

Web razvoj:
Darko Ivanec, Digitalni svemir 

Travanj 2020.