Rječnik pitomačkog govora

Rječnik pitomačkog govora

Digitalizirana jezična baština Pitomače
Fond riječi: 1968

Nadamo se da ćete uživati istražujući, dobro se nasmijati, prisjetiti nekih davnih dana, dragih ljudi i događaja, poslati nam pokoju natuknicu i biti ponosni na svoje naslijeđe – svoj pitomački govor.

WEB RAZVOJ

Stari nazivi pitomačkih ulica, dijelova mjesta i okolice

Veliko polje – Gajeva ulica od benzinske postaje do kraja Pitomače

Kreštelovec – dio Gajeve ulice i Mihanovićeve do pruge

Ritakovec – Mihanovićeva ulica od pruge do Klise

Prešpan – Vinogradska ulica od pruge do Otrovanca

Centar – dio Gajeve ulice od crkve do Vinogradske, Trg kralja Tomislava

Nova vuljica – Preradovićeva ulica

Ulica večnih dužnika – Domjanićeva ulica

Vrti – dio Dravske ulice, Mate Lovraka i Ante Kovačića

Gornji kraj – Ulica braće Radića

Doljnji kraj – Strossmayerova ulica

Buljinec – Ulica Ivana Mažuranića

Greda – dio Ulice Pavleka Miškine, dio Ulice Tina Ujevića

Lenišča – dio Ulice Pavleka Miškine

Kaptol – dio Ulice Tina Ujevića prema Podravskim Sesvetama

Peski – Ulica A. G. Matoša

Molvica – Ulica Vladimira Nazora

Đolik – Ulica Đure Basaričeka

Kut – Ulica Janka Draškovića